Preocuparea pentru carieră începe de mult mai demult decât individul este conștient: de la primele jocuri ale copilului ”de-a ce-o să mă fac când voi fi mare”, jocuri simbolice, de identificare cu adulții reprezentativi pentru lumea copilului la vârsta respectivă.

Cariera este unul dintre principalele moduri în care indivizii se definesc în lumea actuală. De aceea, alegerea unei cariere poate constitui o sursă de conflict, atât în relațiile cu așteptările celoralți, cât și în relație cu sine, de cele mai multe apărând dubii, îndoieli, indecizii.

Prin interacțiunea în grup, participanții își pot:

  • descoperi/cristaliza interesele profesionale;

  • identifica punctele tari și punctele de dezvoltat;

  • identifica rolul/rolurile pe care le pot juca într-o echipă;

  • dezvolta abilități de marketing personal;

  • dezvolta capacitatea de auto-cunoaștere și autoreglare emoțională;

De asemenea, participanții dobândesc cunoștințe și abilități de creare și utilizare a unor instrumente și strategii eficiente de căutare a unui loc de muncă, prin înțelegerea acelor elemente care țin de individ, dar și de cerințele actuale ale pieței muncii.

Psihologi: Veronica Mateescu